Home » Thông Báo » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng:
I. Vị trí việc làm cần tuyển
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
– Bác sĩ sản hoặc bác sĩ siêu âm sản phụ khoa (viên chức hạng III) :03 người
– Hộ sinh (viên chức hạng IV)                                                                      : 01người
– Hộ lý                                                                                                                :01 người

II. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng
1. Đối tượng
– Quốc tịch Việt Nam;
– Hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;
– Tuổi từ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;
– Đơn đăng ký dự tuyển;
– Lý lịch rõ ràng;
– Có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để đảm bảo nhận nhiệm vụ;
– Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng nhận (theo khoản 2 điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng
– Trình độ Đại học
+ Ngoại ngữ chứng chỉ B trở lên.
+ Tin học chứng chỉ A trở lên.
– Trình độ trung cấp
+ Ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên.
+ Tin học chứng chỉ A trở lên.
Khi có quyết định của Sở Nội vụ và Sở Y tế công nhận kết quả xét tuyển các viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn như sau:
– Trình độ Đại học
+ Ngoại ngữ B1 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Vi tính A trở lên (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
– Trình độ trung cấp
+ Ngoại ngữ A1 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Vi tính A trở lên (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
(Lưu ý: Đối với trường hợp hộ lý yêu cầu tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên).

III. Thành phần hồ sơ
– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ);
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (Riêng những trường hợp đã ký hợp đồng  lao động với Phòng khám thì sử dụng lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 và do thủ trưởng cơ quan sử dụng ký);
– Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí thuộc Bộ giáo dục đào tạo công nhận;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe (còn giá trị sử dụng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
– Bản sao chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– 02 bì thư dán tem và 02 tấm hình 4×6 chụp trước đó 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, mặt sau ghi rõ các thông tin của thí sinh về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, cơ quan đăng ký dự tuyển.
Kính mời các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ dự tuyển về Phòng Tổ chức – Hành chính Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, số 250 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Thời gian từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 24/12/2016 (trong giờ hành chính).
–  Liên hệ:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính, gặp Bà Phan Thị Loan – Số điện thoại: 08.38203793.
+ Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình, gặp Bà Trần Thị Ánh – Số điện thoại: 08.39606312.
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi không trúng tuyển.

                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2016

                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                              Trần Văn Trị

 

Các tin khác

1