Home » Thông Báo » Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chuẩn viên chức năm 2016”.

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chuẩn viên chức năm 2016”.

Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cơ bản về Dân số cho đội ngũ cán bộ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tuyến quận – huyện, phường – xã, thị trấn. Ngày 14/9/2016, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chuẩn viên chức năm 2016”.

picture-014-1600x1200

Tham dự Lễ khai giảng lớp học có sự hiện diện của Ông Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Ông Nguyễn Phương Nam, Giám Đốc Điều hành Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 90 học viên là cán bộ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tuyến quận – huyện, phường – xã, thị trấn mới được bố trí thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

picture-005-1600x1200

Mục đích và nội dung của lớp học nhằm cung cấp cho cán bộ Dân số những kiến thức cơ bản về Dân số học, Dân số và Phát triển, Thống kê Dân số. Ngoài ra những kỹ năng làm việc trong công tác Dân số cũng được đặt ra để trang bị cho học viên như: Kỹ năng quản lý công tác Dân số tại địa phương, kỹ năng lập kế hoạch, giám sát đánh giá, các kỹ năng về truyền thông Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và cung cấp các dịch vụ Dân số/Sức khỏe sinh sản/Tiền hôn nhân ở cơ sở. Học viên sẽ được thảo luận về các chuyên đề, viết bài thu hoạch sau mỗi môn học, đi nghiên cứu thực tế mô hình về công tác Dân số, hoàn thành khóa học bằng bài tiểu luận.

 

Các tin khác

1