Home » Thông Báo » TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng:

I. Vị trí việc làm cần tuyển
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
– Bác sĩ sản (hạng III) :                  01 người
– Hộ sinh (hạng III) :                     01 người
– Hộ sinh (hạng IV) :                     02 người
Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
– Hành chính (Cán sự) :               01 người

II. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng
1. Đối tượng
– Quốc tịch Việt Nam;
– Hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:
+ Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);
+ Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);
+ Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);
+ Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).
Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.
– Tuổi từ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;
– Đơn đăng ký dự tuyển;
– Lý lịch rõ ràng;
– Có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để đảm bảo nhận nhiệm vụ;
– Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng nhận (theo khoản 2 điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng
2.1. Điều kiện xét tuyển
– Trình độ Đại học
+ Ngoại ngữ B1 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Vi tính A trở lên (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
– Trình độ trung cấp
+ Ngoại ngữ A1 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Vi tính A trở lên (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
Tuy nhiên, đơn vị xét tuyển mà thí sinh chưa đủ trình độ như quy định nêu tại mục 2.1 thì tạm thời xét tuyển.
Trình độ Đại học
+ Ngoại ngữ chứng chỉ B trở lên.
+ Tin học chứng chỉ A trở lên.
– Trình độ trung cấp
+ Ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên.
+ Tin học chứng chỉ A trở lên.
2.2. Khi có quyết định của Sở Nội vụ và Sở Y tế công nhận kết quả xét tuyển các viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn như quy định tại mục 2.1

III. Hồ sơ dự xét tuyển viên chức gồm
– Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Kính mời các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ dự tuyển về Phòng Tổ chức – Hành chính Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, số 250 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Thời gian từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017 (trong giờ hành chính).
– Liên hệ:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính, gặp Bà Phan Thị Loan – Số điện thoại: 028.38203793.
+ Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình, gặp Bà Trần Thị Ánh – Số điện thoại: 028.39606312.
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi không trúng tuyển./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2017

  CHI CỤC TRƯỞNG

              (đã ký)

        Trần Văn Trị

 

Các tin khác

1