Home » Thông Báo » Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 – 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 – 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Công văn số 1467/SYT-TCCB ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 cho Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình. Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 07 người
STT  Vị trí viên chức cần tuyển dụng     Mã ngạch        Số lượng
1        Bác sĩ hạng III                                  V.08.01.03      03
2        Hộ sinh hạng IV                               V.08.06.16       01
3        Chỉ đạo tuyến                                 01.003              01
4        Tài chính – Kế toán                       06.031              01
Tổng cộng                                                                  06

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng và điểm ưu tiên
– Tuổi từ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để đảm bảo nhận nhiệm vụ;

3. Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp
– Văn bằng chuyên môn (Đính kèm bản mô tả).
– Trình độ Đại học trở lên:
+ Ngoại ngữ A2 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
– Trình độ Trung cấp trở lên:
+ Ngoại ngữ A1 trở lên (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
+ Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).
Tuy nhiên, tại thời điểm xét tuyển thí sinh chưa đủ trình độ như quy định nêu trên thì tạm thời xét tuyển ngoại ngữ chứng chỉ B trở lên, tin học chứng chỉ A trở lên và khi có quyết định của Sở Nội vụ, Sở Y tế công nhận kết quả xét tuyển viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong thời gian nhất định.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2:
– Phỏng vấn (do Ban kiểm tra sát hạch thực hiện) tính theo thang điểm 100 cụ thể như sau:
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (50 điểm);
+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại Chương II Luật viên chức) (25 điểm);
+ Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện (25 điểm).
– Thời gian thực hiện phỏng vấn 30 phút.

3. Cách xác định người trúng tuyển
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
(Lưu ý: Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau).

IV. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
– Bản sao Giấy xác nhận hạnh kiểm (Công an địa phương nơi cư trú xác nhận);
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Lưu ý:
– Trường hợp người dự tuyển không hoàn thiện hồ sơ hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định.
– Các chứng chỉ tin học trình độ A, B phải được cấp trước ngày 10/08/2016, nếu sau ngày 10/08/2016 phải là Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.
– Các chứng chỉ ngoại ngữ như Toiec, Toefl, Ielts phải còn giá sử dụng (02 năm)
– Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
– Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách hoặc hủy kết quả xét tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian: Kể từ ngày 29/3 đến 27/4/2019 (Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Địa điểm: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ (gặp A.Hải), Số 250 Pasteur, P.8, Q.3, TP. HCM. Số điện thoại: (028) 38203793.

VI. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN
Từ ngày 29/4 đến 10/5/2019: Sơ tuyển hồ sơ và niêm yết công khai Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức năm 2019 tại bảng thông báo của Chi cục DS-KHHGĐ, Phòng khám và trên trang web Chi cục DS-KHHGĐ;

Từ ngày 13/5 đến 17/5/2019: Thông báo triệu tập đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2;

VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN
Từ ngày 20/5 đến 07/6/2019: Tổ chức xét tuyển viên chức.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2019./.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi không trúng tuyển.

Download Phiếu đăng ký dự tuyển Tại đây

Bảng mô tả vị trí cần tuyển Tại đây

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

  KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

        Phạm Thị Mỹ Lệ

 


Các tin khác

1