Home » Thông Báo » Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16/7/2019 của Sở Nội Vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019, Sở Y tế thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế…

Thông tin chi tiết tải tại đây

 

Các tin khác

1