Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Nâng cao chất lượng dân số » Phát hiện bất thường hình thái thai nhi bằng xét nghiệm tiền sản không xâm lấn so với xét nghiệm chẩn đoán

Phát hiện bất thường hình thái thai nhi bằng xét nghiệm tiền sản không xâm lấn so với xét nghiệm chẩn đoán

1