Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Nâng cao chất lượng dân số » 40 năm và bài học kinh nghiệm về nguồn nhân lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu

40 năm và bài học kinh nghiệm về nguồn nhân lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu đòi hỏi sự tham gia của một lực lượng lao động với một loạt các kỹ năng và chuyên môn khác nhau trên toàn hệ thống y tế và trong các lĩnh vực khác của cộng đồng. Mới đây, TCYTTG và UNICEF đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm quý sau 40 năm triển khai các hoạt động theo định hướng của Tuyên ngôn Alma – Ata qua chuyên đề “A vision for primary health care in the 21st century”.

Dưới đây là những bài học kinh nghiệm về nguồn nhân lực chăm sóc sức khoẻ ban đầu được TCYTTG đúc kết qua thực tiễn của các nước trên thế giới:

(1) Các nhà hoạch định chính sách, kinh tế, quản lý, nhà giáo dục, quản trị bệnh viện, đại lý cộng đồng, truyền thông, học giả và chuyên gia y tế công cộng cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng để cùng làm việc với nhau trong các lĩnh vực khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dân.

(2) Để có thể cung cấp hiệu quả các dịch vụ y tế dựa trên dân số đòi hỏi một lực lượng lao động công cộng được đào tạo có mục đích, thông qua các chương trình đào tạo về sức khỏe và đào tạo đầy đủ về các loại hình dịch vụ, áp dụng kiến thức khoa học dựa trên bằng chứng với chuyên môn có liên quan tại địa phương.

(3) Lực lượng nhân viên y tế công phải có thẩm quyền cần thiết để chủ động thực hiện các chức năng y tế công cộng cần thiết, như khảo sát, giám sát, chuẩn bị và đáp ứng, cũng như cung cấp các dịch vụ dựa vào dân số trong bảo vệ và giáo dục sức khoẻ như các chiến dịch truyền thông và phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và các chiến dịch tiêm chủng. Khả năng phối hợp giữa các ngành, với cộng đồng và với nhân viên y tế là đặc biệt quan trọng vì lực lượng lao động y tế công cộng đóng một vai trò là giao điểm quan trọng của nhiều thành phần của hệ thống y tế.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://medinet.gov.vn/chuyen-muc/40-nam-va-bai-hoc-kinh-nghiem-ve-nguon-nhan-luc-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cmobile1780-9796.aspx

 

Các tin khác

1