Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình » Quận 6 tổ chức truyền thông về chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên tại trường THCS Lam Sơn.

Quận 6 tổ chức truyền thông về chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên tại trường THCS Lam Sơn.

Căn cứ vào kế hoạch số 14/KH-CCDS ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình về thực hiện Chương trình tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên năm 2022.

Với mục đích tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng thực hành của vị thành niên/thanh niên và đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (DS/SKSS/KHHGĐ) cho vị thành niên/thanh niên nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Vào lúc 07 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2022, Phòng Y tế quận 6 tổ chức 02 cuộc truyền thông về chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên cho hơn 200 em học sinh khối 8,9 trường THCS Lam Sơn thuộc Đề án tăng cường cung cấp dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên. Do Bà Trần Thị Hồng – Phó Trưởng phòng khám sức khỏe sinh sản thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố làm báo cáo viên. Trong buổi truyền thông các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi cho báo cáo viên trả lời những thắc mắc về chăm sóc sức khỏe vị thành niên thanh niên để nắm rõ kiến thức và biết cách tự mình chăm sóc bản thân.

Quang cảnh buổi truyền thông

       Hoạt động trên góp phần giúp các em có được những nhận thức đúng đắn trong chăm sóc SKSS, giúp cho các em có những kiến thức để phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn dẫn đến hậu quả của nạo phá thai không an toàn, phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục và đặc biệt nâng cao hiểu biết về những vấn đề Dân số – chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay.

 

Các tin khác

1