Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » PHÒNG Y TẾ QUẬN 5 PHỐI HỢP VỚI PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRUYỀN THÔNG “CÁC VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH”

PHÒNG Y TẾ QUẬN 5 PHỐI HỢP VỚI PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRUYỀN THÔNG “CÁC VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH”

Ngày 26/9/2017, Phòng Y tế Quận 5 phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông chuyên đề “Các văn bản, chính sách Pháp luật về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình” tại Hội trường 118 Ngô Quyền.

Tham dự buổi truyền thông có ông Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là báo cáo viên, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 5, bà Võ Thị Phượng – Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 5, cùng với sự tham gia của Chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chuyên trách Giảm nghèo tăng hộ khá, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và hơn 100 Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của 15 phường.

Buổi truyền thông đã giúp người tham dự bổ sung thêm kiến thức pháp luật về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công tác viên trên địa bàn Quận 5./.

 

Các tin khác

1