Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Phòng Y tế Quận 10 tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Phòng Y tế Quận 10 tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Nhằm đánh giá hoạt động công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 của 15 phường và chủ động chuẩn bị các nội dung cho đợt kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố, Phòng Y tế Quận 10 đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-PYT ngày 12/9/2017 về việc kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 đối với 15 phường.

Công tác kiểm tra được triển khai thành 3 cụm vào các ngày 26/9, 27/9, 28/9 tại Phòng Y tế Quận 10. Kết quả kiểm tra, 15/15 phường đều xây dựng đầy đủ các kế hoạch và báo cáo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gi đình. Về công tác triển khai còn có một số phường lấy Nghị quyết cũ nên một số chỉ tiêu không còn phù hợp trong tình hình hiện nay.

Kết thúc các buổi kiểm tra, ông Đỗ Tiến Dũng – Phó Trưởng Phòng Y tế đã báo cáo kết quả kiểm tra với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cũng như sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo phường đối với công tác Dân số. Tuy nhiên, ông Dũng cũng mong muốn các đơn vị nỗ lực phấn đấu hơn nữa công tác Dân số nói riêng và của ngành Y tế nói chung; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017; khắc phục các tồn tại để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

 

Các tin khác

1