Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Phòng Y tế quận Gò Vấp tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm

Phòng Y tế quận Gò Vấp tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm

Ngày 28/10/2017, Phòng Y tế quận Gò Vấp đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm, đồng thời vận động các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm tích cực tham gia Đề án 818 đến 660 cơ sở kinh doanh thuốc tư nhân trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Thắm – Phó Trưởng Phòng Y tế quận Gò Vấp báo cáo tình hình hoạt động các cơ sở ngành Y – Dược tư nhân và kết quả kiểm tra đợt 1 năm 2017. Ông Phạm Đình Thảo – Trưởng Phòng Y tế quận Gò Vấp triển khai các văn bản pháp luật: Công văn số 8248/SYT-SYT ngày 28/9/2017 của Sở Y tế Thành phố về thành lập đoàn kiểm tra hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định 176/2013/NĐ-Cp ngày 14/11/2016 về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế và các văn bản pháp lý có liên quan; Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở ngành nghề Y – Dược tư nhân đợt 2 năm 2017 trên địa bàn quận Gò Vấp.

Cũng nhân dịp này, Phòng Y tế đã tổ chức vận động các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm tích cực tham gia thực hiện công tác tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai của Chương trình dân số – kế hoạch hóa gia đình tại địa phương, góp phần thực hiện triển khai Đề án 818 của Bộ Y tế về “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016 – 2020”, với ý nghĩa tăng cường hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai và khả năng tiếp cận của người dân đối với các phương tiện tránh thai được Nhà nước trợ giá; từng bước chuyển đổi nhận thức của người dân qua việc cùng tham gia chi trả khi áp dụng thực hiện các biện pháp tránh thai, góp phần nâng cao hiệu quả Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS.

 

Các tin khác

1