Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế

Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế

Ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế.

Tham dự và chỉ trì Hội thảo có  PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tham dự Hội thảo còn có đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư; các Vụ/ Cục/Văn phòng Bộ/Tổng Cục (Bộ Y tế); Sở Y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh; đại diện WHO, UNICEF…

Thông tin chi tiết xem tại:

http://moh.gov.vn/news/pages/tinhoatdongv2.aspx?ItemID=2395

 

Các tin khác

1