Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » QUẬN 3 TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2018

QUẬN 3 TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2018

Ngày 12/01/2018, Phòng Y tế Quận 3 đã tổ chức tập huấn công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 cho các Trưởng ban và chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 14 phường trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, bà Hồ Thị Hải – Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 3 đã trình bày chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, nhiệm vụ của Trưởng ban, chuyên trách và Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình để thành viên Ban chỉ đạo nắm rõ hơn trong quá trình công tác.

Đồng thời, Phòng Y tế Quận 3 cũng tố chức họp giao ban tháng 01/2018, đánh giá hoạt động tháng 12/2017 và triển khai hoạt động tháng 1/2018, yêu cầu chuyên trách 14 phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01, đôn đốc Cộng tác viên tăng cường vãng gia cập nhật thông tin biến động vào sổ hộ gia đình.

 

Các tin khác

1