Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Dân số – Môi trường Đổi mới tuyên truyền trong lĩnh vực dân số

Dân số – Môi trường Đổi mới tuyên truyền trong lĩnh vực dân số

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nêu các mục tiêu để công tác này có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu đề ra, việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân là hết sức quan trọng.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Tân cho biết: Sau 25 năm, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa VII và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Khống chế được tốc độ gia tăng dân số, đạt mức sinh thay thế sớm mười năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì đến nay. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, nhất là tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi (năm 2016) và cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm; tầm vóc, thể lực người Việt Nam có bước cải thiện… góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35272102-doi-moi-tuyen-truyen-trong-linh-vuc-dan-so.html

 

Các tin khác

1