Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » 25 năm đồng hành cùng công tác dân số

25 năm đồng hành cùng công tác dân số

25 năm với nhiều thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (KHHGÐ) không ngừng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội đã góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGÐ) tại cộng đồng, đồng hành và góp phần vào sự thành công của ngành dân số.

Hội KHHGÐ Việt Nam (VINAFPA) được Chính phủ cho phép thành lập vào ngày 11-1-1993, trong bối cảnh công tác Dân số – KHHGÐ trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia. Từ đó đến nay, dựa theo mục tiêu phát triển từng giai đoạn, Hội liên tục có những chiến lược tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề chăm, sóc SKSS/KHHGÐ, phòng, chống HIV/AIDS, làm mẹ an toàn và nhiều lĩnh vực khác liên quan công tác dân số.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.nhandan.com.vn/suckhoe/item/35244302-25-nam-dong-hanh-cung-cong-tac-dan-so.html

 

Các tin khác

1