Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Phòng Y tế huyện Nhà Bè tổ chức họp giao ban công tác Dân số quý 2/2018

Phòng Y tế huyện Nhà Bè tổ chức họp giao ban công tác Dân số quý 2/2018

Sáng 10/7, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Phòng Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân số quý 2/2018. Hội nghị giao ban gồm có lãnh đạo Phòng Y tế và các chuyên viên Dân số của phòng, Trưởng Ban chỉ đạo và cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của 7 xã – thị trấn cùng tham dự.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện có 556 trẻđược sinh ra, trong đó có 282 trẻ em nữ, 274 trẻ em nam; tỷ số giới tính khi sinh đạt 97,16 trẻ nam/100 trẻ nữ; tỷ suất sinh đạt 9,28‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 1,44‰; có 44,44% số người triệt sản mới; số người kế hóa gia đình bằng đặt dụng cụ tử cung, đạt 39,74 %; số người dùng thuốc tiêm vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao trong năm 2018; số người dùng thuốc cấy chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, Phòng Y tế huyện cũng đã đánh giá lại kết quả kiểm tra công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2018 tại các xã – thị trấn như: Các xã – thị trấn có triển khai đầy đủ các kế hoạch, chương trình trọng tâm về công tác Dân số trong 6 tháng đầu năm 2018; hoàn chỉnh việc đóng bìa sổ A0 giao về cho cộng tác viên dân số tiếp tục cập nhật biến động; một số cán bộ chuyên trách xã – thị trấn còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác như chưa tập trung cho công việc chuyên môn.

Định hướng cho công tác 6 tháng cuối năm 2018, Phòng Y tế huyện Nhà Bè cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi Kế hoạch 920/KH-UBND hoạt động công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Quyết định số 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 cho các xã – thị trấn; triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2018; tiếp tục triển khai Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình-sức khỏe sinh sản tại Huyện giai đoạn 2017-2020 thực hiện theo Quyết định số 818/QĐ-BYT, ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tổ chức Hội thi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình cho nhóm đối tượng tiền hôn nhân tại xã Phước Lộc; kiểm tra Câu lạc bộ Người cao tuổi giúp người cao tuổi và Câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại các xã – thị trấn; tiếp tục thực hiện truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đến các đối tượng khó tiếp cận; sàng lọc trước sinh – sàng lọc sơ sinh…

 

Các tin khác

1