Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » QUẬN BÌNH THẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 VÀ HƯỞNG ỨNG SỰ KIỆN ĐỀ ÁN 52 NĂM 2018

QUẬN BÌNH THẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 VÀ HƯỞNG ỨNG SỰ KIỆN ĐỀ ÁN 52 NĂM 2018

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 04/7/2018, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Phòng Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân số 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề “Thành công của Kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững” và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 “ Đồng hành cùng Dân số biển đảo; Hội nghị do Bà Trần Hoàng Thùy Trang – Phó Trưởng Phòng Y tế quận chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận đạt được những kết quả như sau: Số người triệt sản mới là 68/60 ca đạt 113%; Số người đặt dụng cụ tử cung mới là 775/1.270 ca đạt 61%; Số người sử dụng thuốc cấy tránh thai là 23/24 ca đạt 96%; Thuốc tiêm tránh thai, thuốc uống tránh thai và bao cao su tránh thai đều vượt chỉ tiêu 100%. Tuy nhiên, có một số phường chỉ tiêu thực hiện còn thấp dưới 30% so với kế hoạch (Phường 1, 3, 5, 17, 21, 28). Đồng thời, định hướng công tác hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 bao gồm: Hoàn tất công tác in sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (sổ A0) giai đoạn 2016-2020 và phân phối cho Cộng tác viên theo quy định; tiếp tục rà soát cập nhật tăng, giảm các thông tin biến động của từng địa bàn phường; Ổn định nhân sự làm công tác dân số tại cơ sở; tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức Dân số năm 2018. Duy trì mức sinh hợp lý; Kiểm soát tốt tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; Đẩy mạnh công tác truyền thông trong trường học, cộng đồng và các đối tượng khó tiếp cận phổ biến ý nghĩa, mục đích của các mô hình, dịch vụ để người dân biết và tham gia, tập trung vào các khu vực đông dân nhập cư, công nhân lao động nghèo, tạo điều kiện để mọi người có thể hưởng các chế độ chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc Sức khỏe sinh sản và từng bước nâng cao chất lượng Dân số./.

 

Các tin khác

1