Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Củ Chi: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018

Củ Chi: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2018

Ngày 02/8/2018 tại Hội trường Trường trung học cơ sở Thị trấn 2, Phòng Y tế huyện Củ Chi đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 320 người là cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.
Báo cáo viên lớp tập huấn là bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố đã báo cáo các chuyên đề về chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên; Các chế độ, chính sách mới liên quan đến công tác Dân số; Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Chương trình nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số.

Lớp tập huấn là dịp để cộng tác viên và cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình nắm rõ hơn các văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó tuyên tuyền có hiệu quả tại địa phương./.

 

Các tin khác

1