Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » QUẬN TÂN PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỔI SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020.

QUẬN TÂN PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỔI SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020.

Sổ ghi chép ban đầu về dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) (Viết tắt là Sổ A0) là tài liệu ghi chép ban đầu về hệ thông tin quản lý thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ, thông tin đầu vào cơ bản của kho dữ liệu điện tử, sổ gốc để ghi chép và theo dõi các thông tin cơ bản về DS-KHHGĐ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng tác viên dân số trong việc theo dõi, quản lý những thông tin về DS-KHHGĐ trên địa bàn được giao phụ trách. Việc đổi Sổ A0 được thực hiện theo định kỳ 5 năm một lần nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới.

Từ 2016, Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố triển khai đổi sổ hộ gia đình mới theo chỉ đạo của Trung ương và thu thập thông tin tất cả các hộ gia đình thực tế thường trú trên 6 tháng để cập nhật vào kho dữ liệu điện tử, thực hiện quy định báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ từ cơ sở trở lên.

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nhưng tất cả các phường trong quận Tân Phú đều đã nỗ lực thực hiện và đã cập nhập trên 90% thông tin vào kho dữ liệu điện tử của Quận, là cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác Dân số giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt đội ngũ cộng tác viên Dân số đã thực hiện tốt việc ghi chép thông tin ban đầu của từng cá nhân trong sổ hộ gia đình, theo dõi biến động dân số cũng như tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và báo cáo đầy đủ hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định. Do đó, việc phục vụ quản lý, điều hành thực hiện công tác dân số đạt được kết quả khá tốt. Với những thông tin dữ liệu dân cư mới đã góp phần quan trọng vào việc triển khai công tác Dân số có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng chỉ đạo.

Nhằm lượng giá kết quả thực hiện việc thống kê, thu thập ghi chép ban đầu về tình hình biến động dân cư và chuẩn hóa việc cập nhật thông tin số liệu vào Kho dữ liệu điện tử của Quận, vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường A5 – Trung tâm hành chính quận Tân Phú, Ban Chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác điều tra, đổi sổ hộ gia đình giai đoạn 2016-2020. Về dự Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố; Ông Trần Văn Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú/Trưởng Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận cùng với các Ông/ Bà là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ không chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ 11 phường.

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, tiêu biểu của các tập thể và cá nhân cán bộ, cộng tác viên Dân số trong công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2016 – 2020, Phòng Y tế quận Tân Phú thông qua Quyết định số 627/QĐ-YT ngày 21 tháng 8 năm 2018 về tuyên dương 4 tập thể là Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Thới Hòa và 11 cá nhân là cộng tác viên DS-KHHGĐ 11 phường đã thực hiện tốt công tác Đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020. /.

 

Các tin khác

1