Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Phòng Y tế Quận 6 tổ chức phúc tra phường, khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 và 02 năm liên tục 2017-2018

Phòng Y tế Quận 6 tổ chức phúc tra phường, khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 và 02 năm liên tục 2017-2018

Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 24/01/2019, Phòng Y tế quận 6 đã tiến hành phúc tra công nhận phường, khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 và 2 năm liên tục 2017-2018 tại phường 2,3,4,5,6,7,9 theo công văn số 11/PYT ngày 05/01/2019 của Phòng Y tế Quận 6 về phúc tra công nhận phường, khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 và 2 năm liên tục 2017-2018 do Bà Dương Thị Nguyệt Mai, Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 6 làm Trưởng đoàn cùng các chuyên viên Phòng Y tế, cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường 3,4,5,7,9 là thành viên.

Qua các buổi kiểm tra, Phòng y tế Quận 6 đã kiểm tra hồ sơ sổ sách tại phường và tiến hành kiểm tra thực tế từng hộ tại khu phố mà phường đề xuất công nhận khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2018. Kết quả có 7/15 khu phố được công nhận khu phố không có người sinh con thứ 03 trong năm 2018 tại phường 2,3,5,7, 9 và tổng hợp hồ sở gởi Thành phố phúc tra công nhận khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 tại Quận 6.

 

Các tin khác

1