Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Giao ban công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tháng 2/2019 của phòng Y tế huyện Hóc Môn

Giao ban công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tháng 2/2019 của phòng Y tế huyện Hóc Môn

Lúc 14 giờ ngày 28/02/2019, Phòng Y tế huyện tổ chức họp giao ban tháng 02, Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó Trưởng Phòng Y tế huyện chủ trì buổi họp giao ban tháng tháng 2 về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), có sự tham dự của bác sĩ Đặng Thị Trúc Mai – Chuyên viên Phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục DS – KHHGĐ thành phố và chuyên trách DS-KHHGĐ xã – thị trấn.

Tại buổi họp, Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó Trưởng Phòng Y tế huyện triển khai dự thảo kế hoạch và giao chỉ tiêu hoạt động công tác DS – KHHGĐ; Triển khai kế hoạch số 10/KH-PYT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Phòng Y tế huyện về công tác Truyền thông – Giáo dục về DS – KHHGĐ năm 2019. Báo cáo tình hình cập nhật thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử huyện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, công tác tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai.

 

Các tin khác

1