Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở

Hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: T.L

Đây sẽ là lần thứ 5 nước ta tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở, với 5 mục đích chính:

Thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam;

Đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

Thông tin chi tiết xem tại:

http://tuyengiao.vn/dan-so-va-phat-trien/hon-1-000-ty-dong-cho-cong-tac-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-119794

 

Các tin khác

1