Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam – 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994”

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam – 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994”

Sáng ngày 10/7/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít – tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam – 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994”. Đến dự Lễ mít – tinh và phát biểu chỉ đạo có BS.CKII Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố và gần 700 người tham dự là đại diện các Ban Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể Thành phố, quận – huyện, phường – xã; Lãnh đạo các Bệnh viện có chuyên khoa sản tuyến thành phố; Bệnh viện, Trung tâm Y tế 24 quận, huyện; Đại diện các phường – xã, thị trấn, khu phố – ấp được khen thưởng không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên và phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Các hoạt động của Lễ mít – tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thành Phố Hồ Chí Minh; Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan tổ chức, cá nhân để hoàn thành mục tiêu công tác Dân số trong tình hình mới và đẩy mạnh các hoạt động vận động; Truyền thông – Giáo dục chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Thông điệp chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2019, là lời nhắc nhở Chính phủ các nước trên thế giới trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế; Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; Khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả cơ cấu Dân số vàng; Thích ứng với Già hóa Dân số một cách chủ động; Phân bố Dân số hợp lý; Từng bước nâng cao chất lượng Dân số; Xây dựng một xã hội công bằng, không tồn tại những sự kỳ thị và phân biệt đối xử; một xã hội luôn thúc đẩy, tôn trọng và bảo vệ công tác chăm sóc Sức khỏe sinh sản và Quyền thực hiện Kế hoạch hóa gia đình.

Năm 2019, là năm thứ ba, cả nước thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới. Từ thực tiễn triển khai cho thấy, tầm quan trọng của công tác Dân số và tính đúng đắn của Nghị quyết trong việc chuyển trọng tâm chính sách Dân số từ Kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và Phát triển, thông qua việc chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Nếu trước đây, công tác Dân số chỉ tập trung vào nội dung là Kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu giảm sinh thì hiện nay, công tác Dân số cùng lúc triển khai đồng bộ sáu nội dung gồm: Duy trì hợp lý mức sinh thay thế; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Tận dụng hiệu quả cơ cấu Dân số vàng; Thích ứng với Già hóa Dân số; Nâng cao chất lượng Dân số và Phân bố Dân số hợp lý với quá trình phát triển”. Những nội dung này, không gì khác là giải quyết triệt để, đồng bộ các vấn đề Dân số đang đặt ra hiện nay và trong tương lai của thành phố Hồ Chí Minh.

Với định hướng đó, TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019, ngành Dân số thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch và đã đạt được một số kết quả:
-Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế các văn bản chỉ đạo, điều hành những nội dung trọng tâm trong lĩnh vực Dân số và Phát triển.
-Thực hiện tốt chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình: Tổng số trẻ sinh là 29.969 trẻ, tăng 1.759 trẻ so với cùng kỳ 2018. Trong đó: Số trẻ nữ là 14.279 trẻ, số trẻ nam là 15.690 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh 6 tháng đầu năm là 109,9 trẻ nam/100 trẻ nữ, có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2018.
-Tỷ lệ bà mẹ mang thai được Sàng lọc trước sinh đạt 80,2% (so với kế hoạch là 80%) và tỷ lệ trẻ sơ sinh được Sàng lọc sơ sinh đạt 78,9% (so với kế hoạch là 80%).

Để thực hiện tốt công tác Dân số trong 6 tháng cuối năm 2019, ngành Dân số thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế, sự ủng hộ tích cực của các Ban ngành – Đoàn thể và các tổ chức xã hội, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện các hoạt động nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Dân số

Nhân dịp này, Sở Y tế đã trao tặng giấy khen cho 35 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện đạt các chỉ tiêu Kế hoạch hóa gia đình năm 2018; Biểu dương 110 khu phố – ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2018 và 2 năm liên tục 2017-2018./.

CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Các tin khác

1