Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » 10 hoạt động khám, chữa bệnh nổi bật trong năm 2019 của Ngành Y tế TP.HCM

10 hoạt động khám, chữa bệnh nổi bật trong năm 2019 của Ngành Y tế TP.HCM

Năm 2019, Ngành Y tế TP.HCM tiếp tục đứng trước nhiều thách thức mới, nhiều hoạt động mới và sáng tạo đã được triển khai từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu, tất cả đều hướng đến sự hài lòng của người dân.

Dưới đây là 10 hoạt động khám, chữa bệnh nổi bật trong năm 2019 của Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Thông tin chi tiết: tại đây

 

Các tin khác

1