Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Công văn mới nhất của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số

Công văn mới nhất của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số

GiadinhNet – Theo Bộ Y tế, việc củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp cũng như có chế độ chính sách phù hợp với đội ngũ này là việc rất quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ.

Nội dung Công văn nêu rõ, trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được về công tác DS-KHHGĐ, công tác dân số vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân cư, điều này có tác động trực tiếp đến sự phát triển bền bững của đất nước.

Việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số đang là trăn trở của những người làm dân số ở cơ sở. Ảnh: Hà Anh

Do vậy, trong giai đoạn tới, công tác dân số cần phải triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó, việc củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp cũng như có chế độ chính sách phù hợp với đội ngũ này là rất quan trọng.

Nội dung trên được khẳng định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới: “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất” và Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Để đảm bảo thống nhất và ổn định hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở địa phương, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ ổn định mô hình tổ chức Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế để thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

Bên cạnh đó, kiện toàn, ổn định tổ chức về lĩnh vực dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện theo Thông tư 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ số lượng công chức làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế; bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu chức danh viên chức dân số làm việc tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế theo vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên dân số để góp phần thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Nguyễn Mai
 

Các tin khác

1