Home » Tin Tức » Tin tức khác » Giới thiệu bộ phim “Lẽ loi người thầy thuốc”

Giới thiệu bộ phim “Lẽ loi người thầy thuốc”

Công văn số 235/SYT-NVY ngày 11/1/2018 về chia sẻ nội dung phim tài liệu “Lẻ loi người thầy thuốc”. Download ờ đây

 

Các tin khác

1