Home » Tin Tức » Tin tức khác » Tăng cường năng lực cho điều dưỡng và hộ sinh trong tình hình mới

Tăng cường năng lực cho điều dưỡng và hộ sinh trong tình hình mới

Theo TCYTTG, điều dưỡng và hộ sinh là lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao nhất tham gia chăm sóc sức khỏe và có vai trò chính trong việc cung cấp dịch vụ y tế thành công. Cuộc khủng hoảng lực lượng lao động y tế trên thế giới đang gia tăng, ngành y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các điều dưỡng và hộ sinh có trình độ tốt.

Để bảo vệ lực lượng lao động y tế trong tương lai và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, cần có các bước phải được thực hiện để đảm bảo rằng điều dưỡng và hộ sinh được coi là lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Điều dưỡng và nữ hộ sinh phải có một nền giáo dục dựa trên bằng chứng vững chắc cho phép họ đáp ứng nhu cầu thay đổi về chăm sóc sức khoẻ trong công việc của mình và trong làm việc nhóm, làm việc các chuyên gia khác. Ngoài ra, công việc của điều dưỡng và hộ sinh cần được đánh giá có hệ thống để cho thấy hiệu quả và hiệu suất công việc, và cần được tham gia vào việc ra quyết định về chính sách y tế.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/tang-cuong-nang-luc-cho-dieu-duong-va-ho-sinh-trong-tinh-hinh-moi-c8-11721.aspx

 

Các tin khác

1