Sóng nơi triền núi 4

Đây là bộ phim truyền hình tập trung vào những vấn đề mới của công tác DS-KHHGĐ hiện nay: Sàng lọc trước sinh, sơ sinh; Tư vấn và Khám sức khoẻ Tiền hôn nhân; Chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi; Không kết hôn sớm và kết hôn cận huyết thống; Không chọn lựa giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Hệ luỵ  của mất cân bằng giới tính khi sinh; Tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các video khác

1