Home » Thông Báo » Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo kết quả xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2019.

Đính kèm danh sách tại đây

 

Các tin khác

1