MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

0
65

Xuân về hoa nở thắm tươi,
Khắp nơi nô nức người người chờ mong.
Cho dù sống kiếp phiêu bồng,
Hướng về quê mẹ ấm nồng tình thương.
Cùng nhau giữ mối cương thường,
Hội nhập phát triển chung đường dựng xây.
Kỷ nguyên vàng bước từ đây,
Chín mươi triệu trái tim này sắt son.
Tình yêu Tổ quốc vẹn tròn,
Việt Nam muôn thuở, nước non vững bền.
Toàn dân ta quyết làm nên,
Giống nòi chất lượng xứng tên Lạc Hồng.

Đặng Phi Yến