Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy năm 2012.

0
79

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 13/KH-CCDS ngày 09/3/2012 của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ ) về công tác Phòng cháy và chữa cháy, ngày 10/07/2012 toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lớp tập huấn về  công tác phòng cháy năm 2012.

 

Nội dung tập huấn gồm: những nội dung cơ bản tiêu lệnh PCCC; hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm và các biện pháp chữa cháy; kiểm tra định kỳ các phương tiện PCCC; thao tác kỹ thuật của cán bộ công chức, công nhân viên trong khi sử dụng các phương tiện PCCC; đặc biệt là trao đổi về cấu tạo, tính năng và cách sử dụng các loại bình chữa cháy để chủ động trong công tác cứu chữa khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

 

Qua buổi tập huấn CBCC, CNV của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như các biện pháp xử lý, chữa cháy tại chỗ trong trường hợp có xảy ra hỏa hoạn.