Quận 5: Phòng Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác DS-KHHGĐ Năm 2013

0
87

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về tư vấn các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng Y tế quận 5 đã tổ chức  lớp tập huấn trong 03 ngày (ngày 07, 12, 14/6/2013) tại Hội trường 118 Ngô Quyền Phường 8 Quận 5, thông qua đội ngũ báo cáo viên là Lãnh đạo Chi Cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố.

Với phương pháp giảng dạy hoàn toàn chủ động, tích cực (làm việc nhóm, đặt câu hỏi, sắm vai, đưa ra nhiều tình huống và trao đổi kinh nghiệm thực tế…) đã thu hút được sự tham gia của học viên. Qua lớp tập huấn, các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên có cơ hội thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, từ đó có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu DS-KHHGĐ trong năm 2013.

Kết thúc lớp tập huấn đã giúp cho các học viên có khả năng: Vận dụng kiến thức về truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về Dân số, SKSS-KHHGĐ, công tác vãng gia, tư vấn kiểm tra sức khỏe Tiền hôn nhân. Sử dụng bảng kiểm viên tránh thai kết hợp và đơn chất, các bước tư vấn sử dụng một số biện pháp tránh thai và quản lý đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, các quy trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng. Quản lý địa bàn, cập nhật sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (Sổ A0), thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê chuyên ngành.