QUẬN BÌNH THẠNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ TƯ VẤN KIỂM TRA SKSS-THN

0
83

Thực hiện Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015 và Công văn số 3515/STP-PBGDPL ngày 07/8/2012 của Sở Tư pháp về việc phối hợp các nội dung chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho nam, nữ thanh niên ra đăng ký kết hôn.

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 16/11/2012 tại Phòng họp B9 UBND Quận Bình Thạnh Phòng Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tư vấn kiểm tra Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn. Đến tham dự có 43 đại biểu là Lãnh đạo Phòng Y tế quận, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Trạm Y tế 20 phường.

Tại hội nghị, bà Bùi Thanh Loan – Trưởng Phòng Tư pháp quận đã thông qua Công văn số 308/TP ngày 28/9/2012 của Phòng tư pháp quận Bình Thạnh về việc tuyên truyền các nội dung chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho nam, nữ thanh niên ra đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp còn chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch phường dành thời gian để tư vấn các nội dung chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tư vấn kiểm tra SKSS-THN cho nam, nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn trước khi tiến hành hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tại UBND phường và cần phối hợp với Ban DS-KHHGĐ phường trong trường hợp khi người dân cần cung cấp thông tin có liên quan chuyên môn để được tư vấn cụ thể./.