Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » QUẬN 3: Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và Kỷ niệm 61 năm Ngày Dân số Việt Nam (22/6/1961- 26/12/2022)

QUẬN 3: Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và Kỷ niệm 61 năm Ngày Dân số Việt Nam (22/6/1961- 26/12/2022)

Ngày 29/12/2022, Ban Dân số và Phát triển Quận 3 đã tổ chức Lễ Diễu hành xe hoa, xe loa tuyên truyền hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và Kỷ niệm 61 năm Ngày Dân số Việt Nam.

Tham dự Lễ Diễu hành có bà Vũ Thị Mỹ Ngọc – Phó chủ tịch UBND Quận 3, ông Nguyễn Quang Đại – Phó trưởng Phòng Y tế Quận 3, cùng cán bộ chuyên trách dân số 12 phường.

Mục đích của Lễ Diễu hành nhằm tuyên truyên sâu rộng đến người dân  trên địa bàn Quận 3 về định hướng công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Ngoài ra còn nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt vấn đề dân số trong mối quan hệ, tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển bền vững của Quận nói riêng và Thành phố nói chung.

          Phương Thảo

 

Các tin khác

1