LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2024

0
Đính kèm file tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2024

0
Đính kèm File tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO MỜI GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM 2024

0
File đính kèm tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4 NĂM 2024

0
Đính kèm file tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2024

0
Đính kèm file THONG BAO 4 NGAY 13.3.2024 LICH TIEP CONG DAN THANG 3.2024_0002

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024

0
Đính kèm File tại đây.    

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

0
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN...

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 15, 16/TB-CCDS ngày 08 tháng 11 năm 2023 về...

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia...

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2023

0
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố...