Quyết định số 573/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình sàng lọc, chẩn đoán...

0
Ngày 11/02/2010 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 573/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và...

Công văn số 2860/SYT-CCDS về tổ chức thực hiện chương trình SLTS-SLSS

0
Ngày 08/05/2013 Sở Y tế ban hành công văn số 2860/SYT-CCDS về tổ chức thực hiện chương trình SLTS-SLSS Download công văn tại đây

Công văn số 119/CCDS về hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí...

0
Ngày 18/06/2013 chi cục DS-KHHGĐ ban hành công văn số 119/CCDS về hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí thuộc chương trình...

TIN MỚI NHẤT