CÔNG VĂN 5626/SYT-VP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA SỞ Y TẾ VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN” LẦN THỨ II CỦA BỘ Y TẾ

0
31

Công văn số 5626/SYT-VP ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế về Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” lần thứ II của Bộ Y tế. File đính kèm tại đây.