PANO, ÁP PHÍCH, TỜ RƠI, TRANH LẬT, TRANH GẤP…

14 LOẠI TỜ RƠI TUYÊN TRUYỀN NĂM 2024: Link tải 14 loại tờ rơi: Tại đây

01. TỜ RƠI: “MỨC SINH THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

02. TỜ RƠI: “TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH”

03. TỜ RƠI: “TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI KẾT HÔN TẠI TPCHM”

04. TỜ RƠI: “BỆNH MÃN TÍNH KHÔNG LÂY THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI CAO TUỔI”

05. TỜ RƠI: “MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

06. TỜ RƠI: “CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC”

 

07. TỜ RƠI: “NẠO PHÁ THAI VÀ HẬU QUẢ”

08. TỜ RƠI: ” NGƯỜI CAO TUỔI CẦN ĐƯỢC SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, SỐNG HẠNH PHÚC”

09. TỜ RƠI: “CHĂM SÓC SỨC KHỎE VTN/TN VÌ TƯƠNG LAI GIỐNG NÒI”

10. TỜ RƠI: “SỨC KHỎE SINH SẢN NCT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

 

11. TỜ RƠI: “CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI”

12. TỜ RƠI: “SỨC KHỎE SINH SẢN NAM GIỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

13. TỜ RƠI: “NAM NỮ THANH NIÊN TPHCM KHÔNG KẾT HÔN MUỘN, SINH CON MUỘN”

14. TỜ RƠI: “VIÊM NHIỄM SINH DỤC NỮ”

*** TỜ RƠI, BÍCH CHƯƠNG VÀ CẨM NANG VỀ KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI:

+ Link tải: Tại đây

01: TỜ RƠI:

02: BÍCH CHƯƠNG:

03: CẨM NANG: