Liên Hệ

CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
Địa chỉ: Số 250 Pasteur, phường 8, quận 3, TPHCM
Điện thoại: 028.38203786 – 028.38203793
Email: cc.dskhhgd@tphcm.gov.vn
Phòng khám Sức khỏe sinh sản: 028.39601077