Những kết quả ban đầu và bài học kinh nghiệm từ chương trình khám...

0
Trong 7 tuần (từ ngày 07/8 – 26/9/2023), có khoảng 17.000 người cao tuổi được khám sức khỏe tại 70 Trạm y tế phường,...

Thành phố Hồ Chí Minh: nâng cao năng lực tư vấn dinh dưỡng và...

0
Trong thời gian qua, Ngành Y tế Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa...