Giới thiệu

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh:
Là cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số trực thuộc Sở Y tế Thành phố, được thành lập vào ngày 25 tháng 7 năm 2008 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Trụ sở chính: Số 250 đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
Điện thoại : 028.38203786
– Chi nhánh: Số 823 đường Hồng Bàng, phường 9, Quận 6.
Điện thoại : 028.39601077

Chức năng:
– Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác Dân số, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số;
– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức bộ máy:
Ban Lãnh đạo Chi cục:
– Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng
– Bà Trần Hoàng Thùy Trang, Phó Chi cục trưởng
 04 Phòng chuyên môn trực thuộc bao gồm:
– Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ
– Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
– Phòng Truyền thông – Giáo dục
– Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình

Với những thành tích xuất sắc trong công tác Dân số liên tục qua nhiều năm, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố đã được tặng thưởng:
– Huân chương lao động hạng 3;
– Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ;
– Cờ thi đua của Bộ Y tế;
– Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố;
– Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” .

Cùng với cả nước, ngành Dân số Thành phố quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: “Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; Thích ứng với già hóa dân số; Phân bổ dân số hợp lý; Nâng cao chất lượng dân số nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố”.