Giới thiệu

Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh:
Là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố, được thành lập vào ngày 25/07/2008 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố.

– Trụ sở chính: số 250 đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
Điện thoại : 08.38203786
– Chi nhánh: số 823 đường Hồng Bàng, phường 9, Quận 6.
Điện thoại : 08.39601077

Chức năng:
– Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số;
– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố.

Tổ chức bộ máy:
– Ban Lãnh đạo Chi cục:
+ Ông Phạm Chánh Trung : Chi cục trưởng
+ Bà Trần Hoàng Thùy Trang : Phó Chi cục trưởng
– 04 Phòng gồm:
+ Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ
+ Phòng Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
+ Phòng Truyền thông-Giáo dục
+ Phòng khám Sức khỏe sinh sản-Kế hoạch hóa gia đình

Với những thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình nhiều năm, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã được tặng thưởng:
– Huân chương lao động hạng 3;
– Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ;
– Cờ thi đua của Bộ Y tế;
– Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố;
– Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” trong nhiều năm.

Cùng với cả nước, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số hàng năm./.