THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO MỜI GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM 2024

0
File đính kèm tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4 NĂM 2024

0
Đính kèm file tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2024

0
Đính kèm file THONG BAO 4 NGAY 13.3.2024 LICH TIEP CONG DAN THANG 3.2024_0002

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024

0
Đính kèm File tại đây.    

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

0
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN...

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 15, 16/TB-CCDS ngày 08 tháng 11 năm 2023 về...

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

0
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia...

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2023

0
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố...

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 Phòng khám Sức khỏe...

0
Thực hiện Công văn số 9641/SYT-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRỌN GÓI VẬT TƯ TIÊU HAO

0
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá trọn gói vật tư tiêu hao    Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp.   Hiện tại Phòng khám Sức...