Về triển khai xây dựng Ứng dụng di động thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố

0
56

Công văn số 10768/SYT-CNTT ngày 06/12/2023 của Sở Y tế về việc triển khai xây dựng Ứng dụng di động thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố  tại đây.