Huyện Cần Giờ Tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số năm 2023

0
73

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số năm 2023.

Tham dự có đồng chí Phạm Chánh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện; cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện, các xã, thị trấn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc lớp, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân huyện đề nghị: “Để thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi hành vi về dân số, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Vai trò của thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị ở đây rất quan trọng. Trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị tăng cường tham mưu, cung cấp thông tin về dân số và phát triển cho các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch về dân số và phát triển. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và nắm rõ các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số nhằm hình thành và duy trì bền vững hành vi tích cực về dân số và phát triển trong các tầng lớp nhân dân.

Trong buổi học, các học viên đã được truyền tải các nội dung về Pháp lệnh dân số 2003 và Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số  ngày 27/12/2008; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21-NQ/TW); Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, thực trạng về vấn đề dân số tại Thành phố. Thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam; thực trạng mức sinh thấp tại Thành phố, qua đó đề ra các chính sách tăng sinh như vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”… Hệ lụy của việc nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, tác hại ảnh hưởng đến đến tương lai của trẻ, sức khỏe tiền hôn nhân và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Thông qua lớp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, giải quyết tình trạng mức sinh thấp, kiểm soát tốt tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Phát huy vai trò của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số./.

  Một số hình ảnh lớp tuyên truyền