Trang chủTin TứcHệ thông tin quản lý (MIS)

Hệ thông tin quản lý (MIS)

Biểu mẫu báo cáo thống kê DS-KHHGĐ mới từ tháng 1 năm 2012

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê DS-KHHGĐ mới từ tháng 1 năm...

Chương trình hỗ trợ kho dữ liệu điện tử

TeamViewer : http://www.teamviewer.com/vi/download/index.aspx FileZilla Client : http://filezilla-project.org/download.php?type=client