Don't Miss

Nhiều hơn

  Lifestyle News

  HOUSE DESIGN

  Tech and Gadgets

  Make it modern

  Latest Reviews

  Performance Training

  Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023

  Sáng ngày 08/9/2023, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện phát...

  Tận dụng kinh nghiệm quốc tế, chủ động thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam

  GĐXH – Nếu như năm 2019, cứ 2 trẻ em thì có 1 người cao tuổi thì 50 năm sau (năm 2069), cứ 2...

  Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội

  GĐXH - Việc thực thi thành công “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”, có vai trò quan trọng đảm bảo Việt...

  Mẹ bầu nên biết 6 yếu tố gây dị tật bẩm sinh và cách hạn chế nguy cơ

  Dị tật bẩm sinh xảy ra khi thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ có thể ảnh hưởng đến ngoại hình, chức năng...

  Phòng Y Tế Quận 11: Hội nghị Ra mắt Câu lạc bộ Tiền hôn nhân và truyền thông sức khỏe Tiền hôn nhân

  Vào lúc 14 giờ 00 ngày 05/9/2023, Ban Dân số và Phát triển phường 4 tổ chức Hội nghị Ra mắt Câu lạc bộ...

  Holiday Recipes

  Sáng ngày 08/9/2023, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện phát...