Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Sức khoẻ sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình đến vùng khó khăn năm 2012

0
116

Ngày 12/03/2012, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã ban hành công văn số 35/CCDS gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch thành phố, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản và phòng Y tế các quận – huyện về hướng dẫn triển khai Chiến dịch năm 2012.

Chiến dịch năm 2012 được tổ chức với mục tiêu tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình tại các vùng khó khăn nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2012.

Chiến dịch được triển khai thực hiện tại 05 huyện ngoại thành và  06 xã trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 01/04/2012 đến 30/04/2012, với các nội dung cụ thể như sau:

– Tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ yếu về Chất lượng dân số vào các hoạt động tuyên truyền trong Chiến dịch, bao gồm: Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe Tiền hôn nhân, thực trạng và hậu quả của việc nạo phá thai, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

– Cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình bao gồm khám viêm nhiễm đường sinh sản và vận động người dân áp dụng các biện pháp Kế hoạch hóa gia đình.

Năm 2012, Chiến dịch được tổ chức chủ yếu tại đơn vị cấp huyện và cấp xã; đối với các quận, xét theo tình hình thực tế của địa phương nếu có các địa bàn cấp phường thực sự khó khăn trong việc cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình; phòng Y tế quận tham mưu Ủy ban Nhân dân tổ chức triển khai Chiến dịch bằng nguồn ngân sách địa phương.

Phòng DS-KHHGĐ