Quận 6 tổ chức Truyền thông về Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022.

0
68

Với mục đích duy trì thực hiện có hiệu quả Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh để phát hiện và can thiệp sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ để giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ cộng đồng.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2022, Phòng Y tế quận 6 tổ chức truyền thông chuyên đề về “Tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh” cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Quận và 14 phường tại Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 6 (số 154-156 Tháp Mười). Đến tham dự buổi truyền thông và cũng là báo cáo viên của buổi truyền thông là Bà Trần Thị Hồng – Phó Trưởng Phòng khám sức khỏe sinh sản – KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số – KHHGĐ.

Qua buổi truyền thông, báo cáo viên đã cung cấp thông tin, kiến thức về việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh nhằm giúp cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình Quận và 14 phường thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu trẻ em khuyết tật dị tật để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng Dân số.