PHƯỜNG 1 QUẬN 11 “Mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân và hệ lụy của việc lựa chọn giới tính thai nhi”

0
68
Mất cân bằng giới tính khi sinh đang trở thành một trong những vấn đề “nóng” và nan giải đối với công tác DS-KHHGĐ đã và đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Do những quan niệm sai lầm, tâm lý chuộng con trai hơn vẫn thể hiện rõ trong đời sống xã hội Việt Nam. Ngày 23/09/2022 Ủy ban nhân dân phường 01 tổ chức truyền thông “Mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân và hệ lụy của việc lựa chọn giới tính thai nhi” thu hút hơn 50 người dân trên địa bàn tham dự.

Đến tham dự hội nghị có bà: Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục DS – KHHGĐ/TP đồng thời là báo cáo viên. Qua buổi truyền thông đã kịp thời bổ sung kiến thức cơ bản về Mất cân bằng giới tính khi sinh, giúp người dân nâng cao nhận thức về giới tính, không phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, sinh con theo cách tự nhiên, đồng thời người dân cũng là người tuyên truyền, vận động người thân của mình thực hiện đúng chính sách Dân số.

Hình ảnh: Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó trưởng phòng Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP

báo cáo chuyên đề  tại hội nghị