XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN CÓ THAI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI BA BỆNH VIỆN CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0
138

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc có thai ở nữ VTN.
Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành trình tự theo mục tiêu với 3 phương pháp: cắt ngang, bệnh chứng và nghiên cứu định tính.
Kết quả: tỷ lệ tuổi nữ VTN có thai là 3,94%. Các yếu tố nguy cơ của có thai VTN là không áp dụng biện pháp tránh thai (OR = 2,2), trao đổi thường xuyên với cha mẹ (OR = 0,4) và trao đổi với cha mẹ về giới tính (OR = 0,5). Việc triển khai giáo dục giới tính thật sự gặp khó khăn theo phong trào, y tế học đường chưa thật sự được chú trọng, khuynh hướng giáo dục toàn diện chưa hoàn toàn được ủng hộ.
Kiến nghị: Kết hợp chặt chẽ giữa trường học và nhân viên y tế chuyên trách sức khỏe sinh sản VTN trong các buổi học về sức khỏe sinh sản và giới tình tại trường.
Từ khóa: có thai ở tuổi vị thành niên, yếu tố nguy cơ.

ABSTRACT
Prevalence of pregnant in adolescent age and the risk factors in three public hospitals in Ho Chi Minh City
Nguyen Duy Tai, Huynh Nguyen Khanh Trang, Pham Thanh Hai, Nguyen Quoc Chinh, Vo Thi Thuy Dieu. Y hoc TP.Ho Chi Minh. Vol.16- Supplement of No 1 – 2012: 218-224
Objective: Determine prevalence of pregnant in adolescent age and the risk factors. Methode: cross-sectional study, case-control study and qualitative research.
Results: The prevalence of pregnant in adolescent age is 3.94%. The risk factors: not applicable contraceptive methods (OR = 2.2), regular exchange with parents (OR = 0.4) and discussions with parents about sex (OR = 0.5). Implementation of sex education real difficulty, medical schools have not really been focused, comprehensive education tends not fully supported.
Recommendation: Incorporate the school and medical personnel in charge of reproductive health in adolescents sessions on reproductive health and gender in schools.
Key words: pregnant in adolescent age, risk factor.

* Bộ Môn Sản – Đại học Y Dược TP.HCM.
** Bệnh viện Từ Dũ
*** Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM
**** Bệnh viện Hùng Vương

Download toàn văn tại đây